Spolek pro obnovu kostela sv.Gotharda v Potěhách

Zatím vybráno: 62.000Kč

Všem dárcům děkujeme!